Επείγοντα Μέτρα Πρόληψης για τον COVID 19

230

Στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνoϊού COVID-19 και με κύριο μέλημα την προστασία των συναλλασσόμενων και του προσωπικού, η Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ), υπενθυμίζει εκ νέου στους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες του ΜΤΑ, ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται

  1. τηλεφωνικά
  2. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Στην περίπτωση που το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, θα προσέρχονται στο Ταμείο μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).