Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2021

26115

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2021, ως εξής:

ΜΗΝΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20215 Ιανουαρίου 2021
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20212 Φεβρουαρίου 2021
ΜΑΡΤΙΟΣ 20212 Μαρτίου 2021
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20212 Απριλίου 2021
ΜΑΪΟΣ 20215 Μαΐου 2021
ΙΟΥΝΙΟΣ 20212 Ιουνίου 2021
ΙΟΥΛΙΟΣ 20212 Ιουλίου 2021
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20213 Αυγούστου 2021
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20212 Σεπτεμβρίου 2021
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20214 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20212 Νοεμβρίου 2021
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20212 Δεκεμβρίου 2021