Εκμίσθωση Α/Δ Σπάρτης στο Λευκόχωμα στο Δήμο Σπάρτης

382

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με την Υπ’αριθμ.20/12-10-22/Αποφαση ΔΣ/ΜΤΑ και κατόπιν της Φ.913/1078/Σ.172/30-1-23/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ:6ΨΑΩ6-87Η) Υπουργικής Απόφασης, ενέκρινε το τελικό σχέδιο και υπέγραψε στις 10 Φεβ 23 στην έδρα του ΜΤΑ τη σύμβαση με το Δήμο Σπάρτης, κατόπιν διαπραγμάτευσης – διαβούλευσης, για την εκμίσθωση του ΑΔ Σπάρτης στο Λευκόχωμα για:

(1) Ανάγκες αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας, Ιδιωτικής Αεροπορίας, Αεροταξί – Αερομεταφορών, ως και τη συντήρηση αυτών
(2) Αεραθλητισμό, ήτοι για λειτουργία Αερολεσχών, Ανεμολεσχών, Αλεξιπτωτισμού, καθώς και Λεσχών Αερομοντελισμού, ως και την συντήρηση αυτών,
(3) Εκπαίδευση πιλότων, μηχανικών και συναφών με την Πολιτική Αεροπορία ειδικοτήτων (ήτοι χειριστών Unmanned Aerial Vehicle – UAV, drone κλπ), και
(4) Διοργάνωση και διεξαγωγή Αεροπορικών – Αεραθλητικών Επιδείξεων, Εκθέσεων καθώς και Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.